Regler & Villkor

Författaren frånsäger sig allt ansvar för kvaliteten på webbplatsens information, d.v.s. för att den är aktuell, korrekt och fullständig. Ersättningskrav för skador som förorsakats av användning av information från webbplatsen, däribland information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att tillbakavisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av eller hela webbplatsen, inklusive alla erbjudanden och all information, kan byggas ut, ändras eller helt eller delvis tas bort av författaren utan särskilt tillkännagivande.

Hänvisningar och länkar

Författaren är inte ansvarigt för något innehåll i länkar eller hänvisningar från sina webbsidor, om företaget inte har full kännedom om illegalt innehåll och skulle kunna förhindra besökarna på sin webbplats att ta del av dessa sidor. Om någon skada uppkommer genom användning av information som presenteras där, skulle endast upphovsmannen till respektive sidor kunna vara ansvarig, inte den som har länkar till dessa sidor. Vidare är inte författaren ansvarigt för någon post eller några meddelanden som publicerats av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor på företagets webbsidor.

Upphovsrätt

Författaren har inte haft för avsikt att använda något upphovsrättsskyddat material i sin publikation eller, om detta inte är möjligt, att i varje enskilt fall hänvisa till respektive upphovsrättsinnehavare.

Författaren har ensamrätt till allt sitt material. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjudet utan författarens medgivande.

Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning skall betraktas som en del av en Internetpublikation, som du hänvisats från. Om delar av eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagenliga eller korrekta, kvarstår innehållet i eller giltigheten av övriga delar opåverkat av detta faktum.

Cookies (villkor)

Cookies är informationsfiler som förvaras på din dator för att webbplatser ska ”komma ihåg” dig och informationen om ditt besök. På webbplatser där cookies används hittar du en cookiepolicy med utförlig information om vilka cookies som används, hur du inaktiverar dem och konsekvensen av detta.